Gratis annuleren tot 2 dagen voor aankomst op een selectie accommodaties! Meer informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens

Yelloh! Village, ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister van Nîmes onder het nummer 432 366 839, heeft uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens altijd ter harte genomen. Nu stelt Yelloh! Village u zijn vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens voor, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie van kracht werd. Dit beleid kan evolueren, in het bijzonder wanneer de wetgeving gewijzigd wordt.

Vraag 1: Welke gegevens worden ingezameld?

Wanneer u de website www.yellohvillage.nl bezoekt, vragen wij u bij diverse gelegenheden om ons verschillende persoonsgegevens te verstrekken.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer u reserveert
 • Wanneer u inlogt op uw persoonlijke ruimte
 • Wanneer u communiceert via onze chatdienst
 • Wanneer u onze tevredenheidsvragenlijst invult
 • Wanneer u onze mobiele app gebruikt
 • Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief of ons contactformulier gebruikt

De volgende gegevens worden gevraagd:

 • Uw gegevens: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, persoonlijk adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, mobiel telefoonnummer, identiteitskaartnummer, nummerplaat
 • Gegevens over uw reisgenoten: naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, waarbij u zich ertoe verbindt vooraf toestemming te verkrijgen om deze gegevens te verstrekken.
 • De elementen die verbonden zijn aan de klantaccount: wachtwoord, historiek van de verblijven, favorieten, reisvoorkeuren (datum van verblijf, gereserveerde camping en accommodatie, verblijfdsduur)
 • Commerciële informatie: abonnement op de nieuwsbrief, commerciële push-sms'en, ontvangst van partneraanbiedingen
 • Informatie over de betaling (wijze van betaling, betaald bedrag)
 • De communicatie met ons via de post, e-mail, de chatdienst, telefoonoproepen of op de sociale media, antwoorden op de tevredenheidsvragenlijsten
 • Informatie over uw gebruik van onze website en/of mobiele app
 • Informatie over uw kandidaturen op onze vacaturesite (cv, sollicitatiebrief, foto)

Wij zamelen ook andere gegevens in die geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden vanop uw toestellen:

 • De geografische positie in real time van uw smartphone als u deze functie activeert. Deze gegevens worden gevraagd, maar niet opgeslagen.

U kunt beslissen om ons deze gegevens niet te verstrekken, maar dan bestaat de kans dat een deel van de diensten en functiemogelijkheden die wij aanbieden niet optimaal werkt. De gegevens die nodig zijn voor de goede werking van onze diensten en functiemogelijkheden worden in onze formulieren altijd aangeduid met een asterisk.

Vraag 2: Hoe worden deze gegevens gebruikt?

De ingezamelde gegevens worden in verschillende gevallen gebruikt:

 • Een reservering beheren en bevestigen: de betaling innen, uw reservering bevestigen en u via sms, e-mail of de mobiele app informatie verstrekken over uw verblijf.
 • U in staat stellen om de website www.yellohvillage.nl te bezoeken of onze mobiele app te gebruiken, toegang te krijgen tot uw ruimte 'Mijn account' op onze verschillende dragers en gebruik te maken van de beschikbare diensten, producten en informatie.
 • Communiceren over de actualiteit van Yelloh! Village en onze nieuwigheden, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen. U kunt op elk moment uw abonnementsvoorkeuren wijzigen via uw ruimte 'Mijn account'.
 • Studies, technische tests verrichten om onze website te optimaliseren, onze tools en diensten te verbeteren en u een steeds optimalere surfervaring te bieden.
 • Uw vragen en klachten beantwoorden en voldoen aan uw verwachtingen, wanneer u ons contactformulier of onze chatdienst gebruikt, de opvolging ervan verzekeren en de klantendienst verbeteren.
 • Uw mening vragen over een verblijf via onze tevredenheidsvragenlijst maar ook om statistische studies te verrichten.
 • Uw deelname aan wedstrijden op verschillende media (Facebook, Instagram, ...) in de loop van het hele jaar registreren en beheren en u uw prijs bezorgen.
 • Uw traject analyseren en een profiel opstellen om inzicht te krijgen in uw voorkeuren, hierop te anticiperen en ze te beoordelen, en u zo aanbiedingen te doen die afgestemd zijn op uw verwachtingen. In het kader van deze verwerking kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan onze technische dienstverleners. Voor deze analyses zal vooraf uw toestemming gevraagd worden in uw klantenruimte.
 • De wet naleven en ingaan op mogelijke vragen van gerechtelijke instanties, zorgen voor de naleving van de algemene verkoopvoorwaarden, de autoriteiten verwittigen in geval van handelingen die in strijd zijn met de wet en onze rechten beschermen indien wij nadeel of schade zouden lijden.

Vraag 3: Wat is een cookie?

Door het bezoeken van onze site , wordt een "cookie" ( een klein tekstbestand ) aangemaakt en opgeslagen op de harde schijf van uw computer . De cookie identificeert u wanneer u onze site bezoekt , zodat wij kunnen uw website navigatie verbeteren en aanpassen van uw online ervaring : automatische herkenning , lijst met uw favoriete residenties ...

 

We technische informatie verzamelen ook op uw computer elke keer dat u een pagina tijdens uw bezoek aan onze sites te openen . Deze informatie omvat uw IP ( Internet Protocol ) , het gebruikte besturingssysteem , het type browser en het adres van de website van, indien van toepassing . We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze site te verbeteren , en we deze gegevens niet verkopen of overdragen aan derden .

 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de afwijzing van cookies verwijderen of activeren . Elke browser is anders , moet u verwijzen naar het "Help" menu van uw browser hoe u uw voorkeuren te wijzigen met betrekking tot cookies . Het gedrag van de site blijft hetzelfde en alle functies zijn toegankelijk .

Vraag 4: Aan wie geven wij uw gegevens door?

Mogelijk moeten wij uw gegevens delen met derden-ondernemingen, en meer bepaald technologische ondernemingen die ons in onderaanneming in staat stellen om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten voor te stellen op onze website en onze mobiele app, met naleving van de wetgeving, evenals ondernemingen die beveiligde betalingen mogelijk maken.

Vraag 5: Hoe worden uw gegevens beschermd?

Om uw gegevens te beschermen, werd een strikte beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden versleuteld en beschermd aan de hand van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om ze te beheren en in alle veiligheid via een beveiligde verbinding over een specifiek netwerk te versturen.

Uw persoonsgegevens worden in Europa opgeslagen en in bepaalde gevallen doorgegeven aan derden die in landen buiten de EER gevestigd zijn, maar die ditzelfde vertrouwelijkheidsbeleid naleven in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij vragen hen om bij de verwerking van uw gegevens dezelfde zorgvuldigheid aan de dag te leggen als Yelloh! Village en zich te houden aan de AVG.

Vraag 6: Hoelang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens zolang bij als nodig is om de bovenvermelde prestaties en diensten te leveren. Als u over een klantaccount beschikt, worden uw gegevens bijgehouden gedurende de periode dat deze account in gebruik is.

 

De persoonsgegevens met betrekking tot uw reserveringen worden echter langer bijgehouden, zodat wij aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen (zoals fiscale reglementering, verkoopreglementering en voor garantiedoeleinden).

 

Vraag 7: Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de wet hebt u het recht om de aard van de ingezamelde persoonsgegevens te kennen en deze gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te wissen. U kunt uw voorkeuren aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens wijzigen (profilering, abonnement nieuwsbrief …), vragen om uw gegevens door te geven aan u of aan een derde.

 

Om al deze rechten uit te oefenen, kunt u inloggen op uw account of contact opnemen met onze klantendienst: customerservice@yellohvillage.com.

Vraag 8: Wie controleert deze gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is EUROPE PLEIN AIR SA, een onderneming gevestigd in Aigues-Mortes (30), 7 chemin du Môle, Frankrijk.

 

Onze Data Protection Officer (DPO) waakt over de naleving van ons vertrouwelijkheidsbeleid. In geval van een klacht kunt u contact met hem opnemen op dpo@yellohvillage.com.

×