Algemene Gebruiksvoorwaarden i.v.m. het verwerkings- en weergavesysteem voor Yelloh! Village klantenbeoordelingen

Verantwoordelijkheid van de groep Yelloh! Village

Om nog meer belang te kunnen hechten aan de beoordelingen van onze klanten en de internetgebruikers toegang te verlenen tot deze beoordelingen, verbindt de groep Yelloh! Village zich ertoe om de commentaren van onze klanten op een volledig transparante manier te publiceren. Deze worden enkel verzameld via een tevredenheidsenquête of een beoordelingsverzoek dat wordt voorgelegd naar aanleiding van een verblijf in een van onze vestigingen. Bovendien worden de beoordelingen op geheel onafhankelijke wijze verzameld, gemodereerd en weergegeven, los van reclame- of verkoopacties met betrekking tot producten of diensten van de groep Yelloh! Village. Klanten ontvangen geen enkele tegenprestatie voor het plaatsen van een beoordeling.

Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

De beoordelingen en commentaren die op de website van de groep Yelloh! Village worden gepubliceerd, gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de inzenders en gelden in geen geval als officiële beoordelingen of aanbevelingen van de groep Yelloh! Village en zijn vestigingen.

Door zijn oordeel te geven staat de gebruiker uitdrukkelijk en kosteloos alle daarop betrekking hebbende intellectuele eigendomsrechten af aan de vestigingen van de groep Yelloh! Village, met name het recht op reproductie, weergave en aanpassing op alle dragers en in alle formaten die al dan niet bekend zijn op dit ogenblik, en dit over de hele wereld en tijdens de wettelijke beschermingsduur van de auteursrechten.

In dat verband verklaart de gebruiker:

 • een natuurlijke persoon te zijn
 • zich niet in een toestand van belangenvermenging te bevinden (familielid van de campingeigenaar, werknemer, concurrent, werknemer van een extern bedrijf dat een commerciële relatie heeft met de camping ...)
 • persoonlijk het product of de dienst waarop de beoordeling betrekking heeft, te hebben gebruikt

De gebruiker aanvaardt dat hij mogelijk via e-mail of telefonisch voor controledoeleinden kan worden gecontacteerd door een externe certificatie-instelling of een moderator van de groep Yelloh! Village. 

De gebruiker verbindt er zich toe om (niet-exhaustieve lijst) niemand te beledigen, te misleiden, lastig te vallen of te bedreigen, noch om de rechten van anderen te schenden zoals bijvoorbeeld de persoonsrechten, het recht op privacy en het recht op menselijke waardigheid. De gebruiker is ten slotte als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn beoordeling en vrijwaart uit hoofde hiervan de groep Yelloh! Village en haar vestigingen voor alle verhaal en/of rechtsvorderingen die door wie dan ook kunnen worden ingesteld en die voorvloeien uit de publicatie van zijn beoordeling op de website van Yelloh! Village.

Wijze waarop de beoordelingen worden ingezameld

De groep Yelloh! Village legt haar klanten enkel een tevredenheidsenquête voor in het kader van het verblijf dat ze hebben doorgebracht. De vragenlijsten met betrekking tot de klanttevredenheid worden op de dag van vertrek via de mobiele app en de volgende dag per e-mail naar elke klant verzonden op basis van de bij de reservering verzamelde gegevens. Een automatische herinnering wordt 5 dagen na het vertrek van elke klant verstuurd als die niet of deels geantwoord heeft. De vragenlijst heeft betrekking op alle prestaties die de klant worden aangeboden tijdens zijn verblijf en bevat geen enkele vooringenomenheid.

Wijze waarop de beoordelingen worden gecheckt, gecontroleerd en gemodereerd

Elke commentaar wordt a priori automatisch en vervolgens door menselijk ingrijpen gemodereerd. De groep Yelloh! Village behoudt zich het recht voor om de door de gebruiker ingestuurde beoordeling al dan niet te publiceren indien hij deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft of om de volgende belangrijke redenen:

 • Indien de beheerder van de beoordelingen van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden ingeroepen
 • Indien de inhoud van de tekst beledigende of obscene taal bevat
 • Indien de persoonsgegevens van de inzender beledigende of obscene taal bevatten
 • Indien de tekst willekeurig gekozen karakters of woordenreeksen zonder betekenis bevat
 • Indien de inhoud (tekst, document, afbeelding ...) geen verband houdt met het onderwerp in kwestie
 • Indien de beoordeling concrete elementen bevat die belangenconflicten inhouden
 • Indien de tekst zo slecht is geschreven dat hij onbegrijpelijk is
 • Indien een gebruiker ongepast commentaar levert op de inhoud van anderen of op de auteur van deze inhoud
 • Indien de tekst die ingediend wordt voor publicatie, persoonlijke gegevens bevat, zoals de naam of voornaam van mensen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een specifiek postadres of e-mailadres
 • Indien de tekst een creditcard-, socialezekerheids- of bankrekeningnummer bevat of gelijk welke andere informatie die aanleiding kan geven tot identiteitsdiefstal
 • Indien de tekst een oproep tot juridische actie bevat
 • Indien de tekst websites, hyperlinks, URL's, e-mailadressen of telefoonnummers vermeldt, ook deze van de klant of van de fabrikant van het product
 • Indien de tekst duidelijk als spam kan worden geïdentificeerd
 • Indien de beschrijvende elementen van het gebruikte product of de gebruikte dienst niet zijn ingevuld

Afwijzing van de beoordelingen

In het geval dat de beoordeling niet wordt gepubliceerd, zal de Yelloh! Village groep de gebruiker op de hoogte stellen van de redenen die de afwijzing rechtvaardigen.

Wijze waarop beoordelingen worden weergegeven en gepubliceerd

De beoordelingen worden weergegeven en gepubliceerd binnen de 30 werkdagen vanaf de datum dat de vragenlijst werd goedgekeurd, nadat ze overeenkomstig bovengenoemde voorwaarden werden gemodereerd. De beoordelingen en commentaren worden in hun geheel en ongewijzigd op de websites van de groep gepubliceerd en in bepaalde gevallen op de websites van haar vestigingen. De gemiddelde score die wordt weergegeven, wordt berekend op basis van alle ingevulde en goedgekeurde vragenlijsten van de afgelopen 365 dagen die al dan niet een commentaar bevatten. Het aantal ingevulde vragenlijsten op basis waarvan de gemiddelde score werd berekend, wordt eveneens gepubliceerd en is zichtbaar voor de internetgebruikers.

Archiveringsvoorwaarden gepubliceerde beoordelingen

Elk jaar worden de beoordelingen als volgt gearchiveerd:

 • Alle commentaren worden gearchiveerd voor een periode van drie jaar
 • De commentaren worden gepubliceerd en zijn zichtbaar op de website gedurende een periode van 2 jaar

Een beoordeling verwijderen of wijzigen

Nadat een gebruiker een commentaar op de website van de groep Yelloh! Village heeft geplaatst, kan hij de klantendienst verzoeken om gebruik te maken van zijn recht om zijn commentaar in te trekken en zijn consumentenbeoordeling te laten schrappen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Geplaatste commentaren kunnen echter niet worden gewijzigd. Indien een beoordeling wordt geschrapt, zal er een spoor van het commentaar worden bewaard met het oog op latere controles van de beoordeling door een externe certificatie-instelling.

Informatica en vrijheden

In overeenstemming met de Franse wet informatica en vrijheden van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en zich ertegen te verzetten. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar het volgende adres en vermeld uw naam, voornaam en adres:

Yelloh! Village
BP 68
F - 30220 Aigues-Mortes
N° SIRET : 432 366 839 00038

 

Beste klanten, wij staan u graag te woord: hebt u opmerkingen of commentaar, aarzel dan niet om ons te schrijven. Wij vinden uw mening belangrijk.

×