Kwaliteit door Yelloh! Village

Wat kenmerkt Yelloh! Village? De kwaliteit van onze campings natuurlijk! Onze campings respecteren het kwaliteitshandvest en volgen het strikt, zodat u de luxe vakantie krijgt waar u van droomt. U draagt ook bij aan de kwaliteit, elke mening telt! Elk jaar gaat Yelloh! Village een stapje verder!  

Tevredenheidsenquête

Het hele jaar door hechten wij enorm veel belang aan het oordeel van onze klanten! Vakantie, dat moet onvergetelijke momenten oproepen, belevenissen waarover men het hele jaar kan napraten alvorens het jaar daarop opnieuw te vertrekken op zoek naar avontuur. De kwaliteit van uw vakantie is dan ook onze hoofdbekommernis. Daarom stellen wij alles in het werk, seizoen na seizoen, in elk van onze campingdorpen, opdat deze momenten van ontspanning en vreugde samen met de familie of vrienden, voor altijd in uw geheugen gegrift zouden staan.

Vandaar dat onze zorg om aan de wensen en verlangens van onze vakantiegangers te voldoen een centrale plaats inneemt. Op het einde van hun verblijf ontvangen onze klanten een vragenlijst met betrekking tot de verschillende aspecten van hun vakantie bij Yelloh! Village. Alle formulieren worden vervolgens geanalyseerd en behandeld door onze kwaliteitsdienst en onze klantendienst. De reacties van al onze klanten worden dagelijks, maand na maand, tezamen met onze vakantiedorpen, door ons opgevolgd met als doel ieder seizoen vooruitgang te boeken.

Met meer dan 800 vragenlijsten per campingdorp is de representativiteit en relevantie van deze onderzoeken verzekerd. Jaarlijks behandelen we meer dan 73.200 vragenlijsten die we gebruiken om voortdurend het kwaliteitsniveau van de prestaties en van de dienstverlening op onze campingdorpen te verbeteren én zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

De globale scores die door onze klanten toegekend worden aan hun verblijf alsook de klantenbeoordelingen (in overeenstemming met onze algemene gebruiksvoorwaarden) worden in alle transparantie gepubliceerd op de pagina “Klantenbeoordelingen” van iedere Yelloh! Village, zodat u weet welke de kritiekpunten zijn maar ook de motieven van tevredenheid van onze klanten kent tijdens hun laatste vakantie.

92% tevreden klanten!

In 2021 werden meer dan 73.200 vragenlijsten verzameld. 92% van onze klanten hebben verklaard dat zij tevreden of zeer tevreden waren over hun verblijf bij Yelloh! Village.

Kwaliteitshandvest

Transparantie en duidelijke informatie zijn de sleutelwoorden bij Yelloh! Village. En als we het hebben over de kwaliteit van de dienstverlening, dan doen we dat in alle objectiviteit: 

Iedere Yelloh! Village respecteert een kwaliteitshandvest dat meer dan 530 punten bevat en jaarlijks streng gecontroleerd wordt door een onafhankelijk auditkantoor. Naast dit kwaliteitshandvest onderscheidt ieder campingdorp zich aan de hand van specifi eke criteria zoals de omgeving van het Yelloh! Village, het zwemparadijs, de aangeboden diensten, de voorgestelde activiteiten, ... Ons kwaliteitshandvest wordt erkend door Qualité Tourisme.

Objectieve kwaliteitscriteria

Ieder jaar controleert een onafhankelijk kantoor onze campingdorpen volgens criteria die betrekking hebben op de infrastructuur, het zwembadencomplex, de geleverde diensten en de aangeboden activiteiten.

Op het einde van ieder seizoen worden de resultaten van deze audits toegevoegd aan de resultaten van de tevredenheidsenquête bij onze klanten, om op die manier een globale score te berekenen per criterium voor ieder dorp. Deze scores van 1 tot 5 laten toe om de klant beter te informeren omtrent de kwaliteit van de faciliteiten, de activiteiten en de diensten aangeboden door het dorp.

  • Het criterium campingdorp geeft u informatie over de mate waarin het dorp opgaat in de natuurlijke omgeving, over de algemene uitstraling en over de kwaliteit van de huuraccommodaties en kampeerplaatsen.
  • Het criterium accommodatie geeft u informatie over de kwaliteit van de accommodaties, hun uitrusting en hun exterieur.
  • Het criterium diensten informeert je over de waaier aan diensten die voorgesteld worden in het campindorp (restaurant, bar, winkels, ...).
  • Het criterium activiteiten vertelt je welke activiteiten het campingdorp voorstelt voor alle leeftijden.
  • Het criterium zwembad geeft je een indicatie over de grootte van de zwembaden, over de ontspanningsruimte en de voorgestelde spelen.

Kwaliteit Toerisme

De Groep Yelloh! Village is de eerste groep binnen het openluchthotelwezen die voor het geheel van zijn Franse sites het keurmerk "Qualité TourismeTM" kreeg van de Minister die verantwoordelijk is voor het Toerisme. Het merk "Qualité TourismeTM" is een teken van vertrouwen, zowel voor de professionals als voor de klanten; het verenigt de strenge kwaliteitsverbintenissen uitgevaardigd door de professionals binnen de toeristische sector met als doelstelling de kwaliteit van de dienstverlening voor de tevredenheid van de klant.

Yelloh! Village integreert zich ook in iedere regio en valoriseert de architecturale specificiteiten en de regionale eigenheden, de knowhow en de originele activiteiten terwijl de identiteit, de intrinsieke kenmerken van alle vestigingen behouden blijven.

×