Wettelijke vermeldingen Yelloh! Village

Bedankt om deze wettelijke vermeldingen te lezen telkens wanneer u de website van Yelloh! Village bezoekt. Aangezien de wettelijke vermeldingen onderhevig zijn aan wijzigingen, raden we u aan om ze regelmatig te raadplegen. Deze voorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u deze website gebruikt.

Als u online reserveert, moet u de algemene verkoopvoorwaarden lezen.

Informatie over de uitgever

Deze Website wordt uitgegeven door: Europe Plein Air NV, met een kapitaal van 650 340€ en ingeschreven bij het Handels- en Vennootschappenregister van Nîmes onder het nr. 432 366 839

Ingeschreven op het register van reis- en verblijfoperators onder het volgende nummer : IM030110015

Hoofdzetel: 7 chemin du Môle - BP 68 - F. 30 220 Aigues-Mortes - FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 (0)4 66 739 739

Intracommunautair BTW-nummer: FR 39 432 366 839

Verzekering Professionele Burgerlijke Aansprakelijkheid: AXA

Directeur publicatie: Bernard Sauvaire

Hosting: Amazon Web Services LLC - P.O. Box 81226 - Seattle, WA 98108-1226 - https://aws.amazon.com

Intellectueel eigendom

Ieder gebruik onder de vorm van reproductie, denaturatie, uitzending of verspreiding van informatie die zich op de Website bevindt, is onderworpen aan de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Europe Plein Air NV, met uitzondering van de kopie voor privé- en niet-commercieel gebruik (binnen de familiekring). Ieder niet toegelaten gebruik van de Website of van de inhoud ervan heeft de aansprakelijkheid van de internetgebruiker tot gevolg en wordt beschouwd als een vervalsing.

Beperking van de aansprakelijkheid en Uitsluitingen van Garantie

Europe Plein Air NV stelt alles in het werk om juistheid van de op de Website vermelde informatie te garanderen en de site regelmatig bij te werken. Toch kunnen eventueel foutieve informatie of weglatingen vastgesteld worden. Er wordt geen enkele garantie geboden betreffende de correctheid van de informatie op de Website.

Europe Plein Air NV behoudt zich het recht voor de Website te wijzigen en de functionaliteiten ervan op elk moment en zonder kennisgeving op te schorten.

Europe Plein Air NV kan de continue toegang tot de Website niet garanderen: het kan gebeuren dat de dienst onderbroken wordt in geval van onderhoudsproblemen of als gevolg van informaticaproblemen, een storing van de internetverbinding of andere onvoorziene omstandigheden. Zo is Europe Plein Air NV ook niet verantwoordelijk voor vertragingen, gebruiksmoeilijkheden of incompatibiliteit tussen de Website en bestanden of de browser.

Informatica en Vrijheden

Europe Plein Air SA behandelt de persoonlijke gegevens van internetgebruikers als vertrouwelijke informatie. Ze worden enkel gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village om de aanvragen te verwerken en om de communicatie en de diensten die aan de klanten worden aangeboden, te versterken en te personaliseren.
In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. U hoeft alleen maar een verzoek te sturen naar het volgende adres, met vermelding van uw volledige naam en adres:
Yelloh! Village- 7 chemin du Môle - BP 68 - F. 30 220 Aigues-Mortes

Hypertekstlinks

Om de toegang tot andere websites met bijkomende informatie te vergemakkelijken heeft Europe Plein Air NV een aantal links op de Website geplaatst. Europe Plein Air NV kan echter niet vervolgd worden uit hoofde van een website waartoe de internetgebruiker toegang heeft gekregen via de Website. Daar Europe Plein Air NV niet beschikt over een mogelijkheid tot controle van de inhoud van deze websites, kan het ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid, de inhoud, de publiciteit of andere elementen ervan.

Omgekeerd kunnen ook externe websites hypertekstlinks bevatten naar de Website. Een dergelijke link mag niet geplaatst worden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Europe Plein Air SA.

Nieuwsbrieven

Als u zich via de website inschrijft voor de nieuwsbrieven van Europe Plein Air SA, ontvangt u per e-mail informatie over onze diensten. Deze nieuwsbrieven hebben een informatief karakter en u kunt zich te allen tijde uitschrijven door op de betreffende link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Wedstrijden en spelletjes

Europe Plein Air NV organiseert in bepaalde periodes wedstrijden, gratis spelletjes en promoties op de Website. Deze worden geregeld door speciale bepalingen die toegankelijk zijn op de betreffende webpagina's.

Toepasbare wetgeving

De Website en de inhoud ervan worden geregeld door de Franse Wetgeving.

Contact

Voor opmerkingen betreffende de werking van de Website kunt u contact opnemen met Yelloh! Village op het nummer +33 (0)4 66 739 739.

Fotocredits

Drakkar production
Interaview
Imagera
Narbeburu
Drone Altantique - Cabinet Eris*
Agence Les Conteurs
Istock
Shutterstock
Pixabay
Auteurs de vue
AirDroneNetcam2019
Ocus
Hype Movies

×