Algemene verkoopvoorwaarden : Yelloh! Village

Opdat je zou kunnen genieten van de diensten die worden aangeboden door Yelloh! Village, vragen we om onderstaandealgemene voorwaarden aandachtig te lezen. Deze voorwaarden betreffen de verkoop van verblijven en zijn geldig vanaf het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wie een verblijf reserveert sluit zich automatisch aan bij onze algemene voorwaarden.

NIEUW IN ONZE ANNULERINGSVOORWAARDEN! 

 

Meer flexibiliteit, minder sterretjes!

Ontdek onze nieuwe annuleringsvoorwaarden! EXTRA soepele regels voor uw volgende vakantie: voor al onze accommodaties, in alle periodes en op alle campings. 

Wacht niet meer tot het laatste moment! Met onze nieuwe AVV reserveert u zorgeloos een verblijf in een van onze campingdorpen met de mogelijkheid om te annuleren tot de begindatum van uw verblijf! 

 

Meer lezen over de annuleringskosten en terugbetalingsvoorwaarden

 

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 • De reservering wordt slechts effectief na akkoord van het dorp, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende reserveringscontract of na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij de online reservering.
 • De reserveringen zijn slechts bindend voor Yelloh! Village indien Yelloh! Village ze heeft aanvaard en Yelloh! Village is vrij om dit te doen of te weigeren in functie van de beschikbaarheid en, in het algemeen, in alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen verhinderen. Yelloh! Village biedt gezinsverblijven aan, in de traditionele betekenis, en de accommodaties zijn hiervoor speciaal ontworpen. Yelloh! Village behoudt zich het recht voor iedere reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of het probeert te omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats of een huuraccommodatie is strikt persoonlijk. Een reservering mag in geen geval worden onderverhuurd of overgelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van het dorp.
 • Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

Kampeerplaats
De basisprijs omvat de standplaats voor de tent, caravan of kampeerwagen voor 1 of 2 personen, de toegang tot het sanitair en de overige voorzieningen.

Huuraccommodatie

 • De huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. De basisprijs geldt voor 2 tot meer dan 8 personen afhankelijk van het accommodatietype en het dorp.
 • De campings Yelloh! Village behouden zich het recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen waarvan het aantal deelnemers de capaciteit van de gehuurde accommodatie overschrijdt.

Reservatiekosten

Yelloh! Village biedt de reservatiekosten aan op de huuraccommodaties en de staanplaatsen.

GROEPSBOEKING

 • Iedere boeking van méér dan 4 accommodaties door dezelfde fysieke persoon of door verschillende fysieke personen, die elkaar kennen en zich tezamen verplaatsen met dezelfde motieven, op dezelfde verblijfsdata en in hetzelfde Yelloh! Village, wordt beschouwd als een groepsboeking.
 • De voorgestelde accommodaties op de commerciële website van Yelloh! Village zijn uitsluitend bestemd voor individuele klanten.
 • Voor iedere aanvraag voor een groepsboeking, gelieve contact op te nemen met het Yelloh! Village van uw keuze via telefoon, e-mail of via onze rubriek ‘Ons Contacteren’. De gecontacteerde Yelloh! Village camping behoudt zich het recht voor uw boekingsaanvraag te bestuderen vóór de aanvaarding of de weigering daarvan.

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 • De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Ze stemmen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, BTW inbegrepen.
 • Het bedrag van de toeristenbelasting varieert naargelang de gemeente.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 15 % van het totaalbedrag op het moment van de reservering aan het dorp worden voldaan. Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf aan het dorp te worden voldaan. Indien de klant het saldo niet uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf voldoet, behoudt het dorp zich het recht voor om de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw voor verhuur aan te bieden.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van de reservering aan het dorp te worden voldaan (aanbetaling van 15 % + saldo van het verblijf).

ANNULERING EN WIJZIGINGEN

1. Wijziging van de reservering
De klant kan schriftelijk (per post of e-mail) bij de camping om een wijziging in dezelfde camping betreffende zijn verblijf (data,type accommodatie) vragen, op basis van beschikbaarheid en mogelijkheden. Uitstel naar het volgende seizoen wordt niet geaccepteerd. Bij afwezigheid van wijziging dient de klant zich te houden aan de oorspronkelijke reserveringsvoorwaarden of kan hij het verblijf annuleren volgens de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

 • Elk verzoek tot verlenging van de verblijfsduur zal op basis van beschikbaarheid en volgens de geldende tarieven worden gehonoreerd.
 • Elk verzoek tot verkorting van de verblijfsduur wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden inzake annuleringen en vroegtijdig afbreken van het verblijf.

2. Ongebruikte nachten
Ieder onderbroken of ingekort verblijf (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door toedoen van de klant kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling of een niet-terugbetaalbare tegoedbon.

 

3. Annulering door toedoen van Yelloh! Village camping
In geval van annulering door toedoen van Yelloh! Village camping, behalve in geval van overmacht, worden de overgemaakte bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot de betaling van schadevergoedingen en interesten.

 

4. Annulering uit hoofde van de kampeerder

a. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder zonder annuleringsverzekering
Voor al onze campings met uitzondering van de campings Les Baléares Son Bou en Le Campoloro*: 

 • Geval 1: Annulering tot 15 (vijftien) dagen voor de aanvang van het verblijf.
  De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald. 
 • Geval 2: Annulering minder dan 15 (vijftien) dagen voor uw aankomst
  De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden. U ontvangt van de camping een tegoedbon ter waarde van de overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling. Deze tegoedbon kan niet worden terugbetaald, is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de camping waar het verblijf werd geannuleerd. Hij blijft twee jaar geldig.

*voor de campings Son Bou en Campoloro

- Annulering tot 30 (dertig) dagen voor de aanvang van het verblijf:
De aanbetaling van 15 % van het bedrag van het verblijf wordt door de camping als annuleringskosten ingehouden.De overgemaakte bedragen, verminderd met het bedrag van de aanbetaling, worden terugbetaald. 

- Annulering minder dan 30 (dertig) dagen voor uw aankomst:
Geen van de overgemaakte bedragen worden door de camping terugbetaald.

 

b. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met annuleringsverzekering
De overgemaakte bedragen zijn gedekt door de waarborg in overeenstemming met de algemene annuleringsvoorwaarden. De algemene annuleringsvoorwaarden vindt u in de FAQ - Hoofdstuk 3: Wijziging van een reservering

JE VERBLIJF

1. Aankomst

 • De aankomstdagen kunnen variëren naargelang het dorp en de periode (raadpleeg de bijzondere reserveringsvoorwaarden van ieder dorp).
 • Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 17u00 welkom in het Yelloh! Village. Bij de overhandiging van de sleutels van je accommodatie wordt je een waarborg gevraagd naargelang van de camping.

2. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem bezoeken.

 

3. Vertrek

 • Huuraccommodaties: op de vertrekdag die staat aangegeven in het contract dien je de huuraccommodatie voor 10u 's ochtends te verlaten. De accommodatie dient in perfecte staat te worden achtergelaten. De inventaris wordt gecontroleerd en elk gebroken of beschadigd voorwerp wordt in rekening gebracht, alsook eventuele reparaties indien deze nodig blijken. De waarborg zal je worden teruggegeven op het einde van het verblijf met vermindering van de weerhouden schadevergoedingen, op basis van facturen, voor de eventuele schade die werd vastgesteld bij het opmaken van de inventaris. De weerhouding van de waarborg sluit een bijkomende schadevergoeding niet uit indien de kosten hoger zouden liggen dan het bedrag van de waarborg
 • Huuraccommodaties: indien de accommodatie niet werd schoongemaakt voor je vertrek, wordt je een basistarief voor schoonmaak aangerekend van minstens 80€ incl. taksen (zie de pagina met de tarieven van ieder dorp).
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan je een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in sommige Yelloh! Village campingdorpen (behalve honden van de 1e en 2e categorie). Als ze zijn toegelaten, moeten ze permanent worden aangelijnd. Ze zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met voedingsmiddelen en in de gebouwen. Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U verleent toestemming aan Yelloh! Village, evenals aan elke door Yelloh! Village aangestelde persoon, om u te fotograferen, opnemen of filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en om genoemde beelden, geluidsopnamen, video’s en opnames naar eigen goeddunken via welk middel of medium dan ook te gebruiken (in het bijzonder op de websites of internetpagina’s van Yelloh! Village - waaronder Facebook en Instagram-, in presentatie- en promotiematerialen van Yelloh! Village en in reisgidsen of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de Yelloh! Village-vestigingen en de Yelloh! Village-keten mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Iedere eventuele klacht betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verbintenissen dient schriftelijk, per post of e-mail, te worden ingediend bij de beheerder van het betrokken campingdorp of bij Yelloh! Village.

BEMIDDELING

In geval van een geschil met een van de vestigingen van onze groep, kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:

 • verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van het betreffende vakantiedorp
 • verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH! VILLAGE - BP 68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES MORTES – FRANCE

Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation Medicys. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: www.medicys.fr of per post naar: Medicys - 73 Boulevard de Clichy – F-75009 PARIS.

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE

De klant erkent uitdrukkelijk dat Yelloh! Village niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de communicatie door zijn partners of door derden van foutieve informatie vermeld in de brochure of op de website van Yelloh! Village betreffende de sites, en in het bijzonder de foto's, de kenmerken, de activiteiten, de animatie, de diensten en de openingsdata. Alle foto's en teksten in de brochure of op de website van Yelloh! Village zijn niet contractueel. Ze hebben enkel een indicatief karakter. 

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die je ons verstrekt bij je bestelling wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Yelloh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van je bestelling en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Yelloh! Village te personaliseren in functie van je belangstelling.
 Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschik je over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van je naam, voornaam en adres:
 Yelloh! Village
 BP 68
 F - 30220 Aigues-Mortes
 SIRET-NR.: 432 366 839 00038
 Ingeschreven in het registre des opérateurs de voyages et de séjours (register van touroperators) onder het nummer:
 IM030110015

Download onze algemene verkoopsvoorwaarden

×